Egenutvikling

Egenutvikling:

Oktober 2016:
NRH Hundeførersamling. Nødnett og samband. Øvelse sammen med Røde Kors. Instruktør fra NRH Oslo, Asker/Bærum.

Oktober 2016:
Nødnett kurs. Instruktør fra NRH Romerike.

Mars 2016:
Førstehjelpskurs. Repetisjon. Instruktør fra Oslo, Asker/Bærum.

November 2015:
GPS og Basecamp kurs. Instruktører fra NRH Oslo, Asker/Bærum.

September 2014:
Foredrag om passiv markering og oppbygging av forsterker. Fagleder/Politioverbetjent Lars Moe, Hundetjenesten, Oslo Politidistrikt.

Mai 2014:
Seminar om hundens fysiske og mentale helse. Foredragsholder: Jan Reinertsen, Trond Larsen, Bille Ruwald og Carmen Kadim.

August 2013 – Mai 2014:
Instruktørutdannelse, Oslo Hundeskole. Instruktør Bjørn-Erik Frigaard og Per Rasmussen.

Februar 2014: 
Temakveld med Kai Iversen og Bille Ruwald, Foredrag om «Kriminalsøkshunden» og «Hundens luktesans.

Oktober 2013:
Fagkveld med SWDI (Scandinavian Working Dog Institute), «Spor på hardt underlag.»