Egenutvikling

Egenutvikling:

November 2018:
Førstehjelp ved selvmordsfare. Ekstern foredragsholder, NRH Oslo, Asker og Bærum.

Oktober 2018:
Mentalforberedelse i hundetreningen. Norsk Schäferhundklub, avd. Romerike. Foredrag ved Monica Wichstrøm.

Mai 2018:
Førstehjelpskurs repetisjon. Instruktør Tina Treu Os fra NRH Oslo, Asker og Bærum.

Mars 2018 – ongoing:
Styremedlem og ansvarlig for arrangement og prøver i NRH Oslo, Asker og Bærum distrikt. Administrator og moderator for distriktets Facebook og Instagram konto.

Februar 2018:
Øvelse «Suicidal» teori. NRH Oslo, Asker og Bærum. Ekstern foredragsholder.

Februar 2018:
Basecamp repetisjonskurs. NRH Østfold/Follo.

Februar 2018:
LAR øvelse med Oslo politidistrikt, Norske Redningshunder, Røde Kors, NRRL, Norsk Redningshundorganisasjon, Norsk Folkehjelp. Gikk som hjelpehundefører. (Ultra var drektig.) Instruktører fra Oslo politidistrikt og NRH Oslo, Asker og Bærum.

November 2017:
NRH Oslo, Asker og Bærum, øvelse. Urbant søk og førsteinnsats.  Instruktører fra NRH Oslo, Asker og Bærum.

Oktober 2017:
NRH Hundeførersamling. Urbant søk og spor på hardt underlag. Instruktører fra Oslo politidistrikt og NRH Røros, Anne Kathrine Dille.

April 2017:
NRH Hundeførersamling. Spor på hardt underlag. Instruktør fra Oslo politidistrikt.

Oktober 2016:
NRH Hundeførersamling. Nødnett og samband. Øvelse sammen med Røde Kors. Instruktør fra NRH Oslo, Asker/Bærum.

Oktober 2016:
Nødnett kurs. Instruktør fra NRH Romerike.

Mars 2016:
Førstehjelpskurs. Repetisjon. Instruktør Tina Treu Os fra NRH Oslo, Asker/Bærum.

November 2015:
GPS og Basecamp kurs. Instruktører fra NRH Oslo, Asker/Bærum.

September 2014:
Foredrag om passiv markering og oppbygging av forsterker. Fagleder/Politioverbetjent Lars Moe, Hundetjenesten, Oslo Politidistrikt.

Mai 2014:
Seminar om hundens fysiske og mentale helse. Foredragsholder: Jan Reinertsen, Trond Larsen, Bille Ruwald og Carmen Kadim.

August 2013 – Mai 2014:
Instruktørutdannelse, Oslo Hundeskole. Instruktør Bjørn-Erik Frigaard og Per Rasmussen.

Februar 2014: 
Temakveld med Kai Iversen og Bille Ruwald, Foredrag om «Kriminalsøkshunden» og «Hundens luktesans.

Oktober 2013:
Fagkveld med SWDI (Scandinavian Working Dog Institute), «Spor på hardt underlag.»